KOMA LIFT


Półautomatyczny system parkowania z pionowym składowaniem samochodów na paletach. Korzystne rozwiązanie przy wjeździe z jednego poziomu podjazdowego. System modułowy z możliwością adaptacji zgodnie z wymaganiami klienta. Możliwa wersja parkowania zależnego i niezależnego. Nadaje się do parkowania abonenckiego i stacjonarnego. Dwu-, a nawet trzykrotne zwiększenie ilości miejsc postojowych.

Niezależne parkowanie

Każdy samochód może być parkowany niezależnie od pozostałych. Możliwe kombinacje: 2 lub 3 samochody nad sobą i 1 lub 2 samochody na palecie.

Można wykorzystać różne rozmiary wysokości pomiędzy paletami, wybrać szerokość i długość palet. Wymaganie: dostosowane fundamenty i wysokość obiektu w stosunku do wysokości przesuwania palet.

Parkowanie zależne bez palety dolnej

Nadaje się dla dwóch samochodów nad sobą, samochód górny jest zależny i może zostać wyjęty tylko wtedy, kiedy dolny samochód nie jest zaparkowany. Wymaganie: dostosowanie wysokości obiektu do wysokości parkowanych samochodów.

Półautomatyczny, korzystny cenowo system parkowania ze składowaniem pionowym. Występuje w wariantach parkowania zależnego i niezależnego. Nadaje się do parkowania typu stacjonarnego. Stosunkowo łatwa obsługa i konserwacja.

Przykłady zastosowania

Domy rodzinne, budynki mieszkalne o wielofunkcyjnym zastosowaniu, obiekty biurowe, hotele, przebudowy i rekonstrukcje obiektów - podwyższenie ilości miejsc do parkowania w istniejących domach, szczególnie w piwnicach, na podwórzach i w ogrodach.

Identyfikacja

KOMA LIFT Q A B

Q = model

A = ilość pięter

B = ilość samochodów na piętrze

RODZAJ

N = parkowanie niezależne

G = parkowanie zależne bez dolnej palety

Kształt

PARAMETRY STANDARDOWE SAMOCHODU

 Waga  2 500 kg
 Wysokość  1 700 mm
 Długość  5 200 mm
 Szerokość  2 200 mm
 Szerokość palety  2 200 mm
 Szerokość palety podwójnej  4 800 mm

PARAMETRY ALTERNATYWNE SAMOCHODU

 Waga  3 000 kg
 Wysokość  1 900 / 2 100 mm
 Długość  5 400 mm
 Szerokość palety  2 500 / 2 700 mm
 Szerokość palety podwójnej  5 000 / 5 200 mm
aps lift
3d schemat lift

Do pobrania

Multimedia

Firma:

Adres:

Zakres badania:

Imię i nazwisko:

Telefon kontaktowy:

E-mail:

Treść pytania:

ověřovací obrázek

Kod potwierdzający:

Pola obowiązkowe wytłuszczonym drukiem.

Udzielenie zgody
Poprzez wypełnienie i wysłanie niniejszego formularza udzielam na podstawie przepisów czeskiej ustawy nr 101/2000 Sb., zgody na przetwarzanie danych osobowych, firmie KOMA-Industry s.r.o. jako zarządzającym danymi osobowymi lub osobom trzecim, jako opracowującym, celem dołączenia do bazy danych osobowych zarządzającego i dalszej obróbki marketingowej, mającej na celu przesyłanie informacji handlowych za pośrednictwem mediów elektronicznych według przepisów czeskiej ustawy nr 480/2004 Sb. Zgodę niniejszą udzielam dobrowolnie, ze skutkiem natychmiastowym, na czas nieokreślony. Jestem świadom, że na podstawie § 11, 21 czeskiej ustawy nr 101/2000 Sb., mam prawo dostępu do moich danych osobowych i mogę ją w każdej chwili bezpłatnie cofnąć poprzez oświadczenie skierowane na adres zarządzającego.

Aktualności

Certyfikaty i nagrody

Firma KOMA - Industry s.r.o. jest posiadaczem następujących certyfikatów i nagród:

Business stars 2012

Certyfikat ISO 14001:2005

Certyfikat ISO 9001:2009

Certyfikat TÜV
KOMA SYSTEM.CZ (dla typu KOMA Ring)

Złote Medale w roku 2003
Na BVV w Brnie - Międzynarodowych Targów Elektromaszynowych oraz Targów Transport i Logistyka.


Poszukiwanie

frmJazykNadpis


© 2010 KOMA-Industry s.r.o., All Rights Reserved. Created by atelier smsoft.cz, Powered by CMS smallnet.